קרן השתלמות לעצמאים היא דרך נוספת לחסוך, כאשר המדינה מעודדת את החיסכון, ע"י מתן פטור ממס רווחי הון , וחלק מההוצאה היא מוכרת – כלומר מקטין את ההכנסה החייבת עבור מס הכנסה וכך גם נחסוך וגם נשלם פחות מס. הכסף נזיל לאחר וותק של 6 שנים ותלוי בגובה ההפקדות ובמסלול ההשקעות שבתקווה הניב לנו גם רווחים.

מס הכנסה מדבר אלינו בצורה שנתית, אבל, לפעמים יותר נח להסתכל ברמה חודשית כדי להבין.
כך מחזור ההתנהלות שלנו, הכנסות שוטפות, הוצאות שוטפות, שכר דירה, משכנתא, תשלומים שונים, הורדות כרטיסי אשראי, נתרגם את הנתונים גם לנתונים חודשים להבנה השוטפת.

2 תקרות הפקדה:

לא ניתן להפקיד איזה סכום שנרצה, ישנן 2 תקרות אשר עוצרות אותנו בהפקדות לקרן השתלמות.

תקרה ראשונה – פטור ממס רווחי הון

תקרת ההפקדה השנתית בקרן השתלמות לעצמאים אשר פטורה ממס רווחי הון בשנת 2020 עומדת על 7 אחוז מהכנסה של 265,000 שח = 18,550 ₪.
מעבר לסכום זה יחול מס בשיעור 25% על הרווח.
במונחים חודשיים: 7 אחוז מתקרת הכנסה חודשית של 22,208 שח = 1545 שח.
כל הרווחים העתידים שיהיו עד הפקדות אלו, יהיו פטורים ממס רווחי הון העומד על 25 אחוז.

תקרה שניה – הוצאה מוכרת למס הכנסה

תקרת ההפקדה השנתית לקרן השתלמות שתהווה הוצאה מוכרת עבור מס הכנסה עומדת על 4.5 אחוז מהכנסה עד הכנסה שנתית של 265,000 = 11,925שח בשנה. על הפקדות מעל תקרה זו תהיה חבות מס.
במונחים חודשיים: מכסימום 4.5 אחוז משכר של 22,083שח = 994 שח כל חודש.

שילוב שתי התקרות בדוגמת הכנסה של 15,000 שח בחודש (180,000 שח בשנה):

1. הפקדה שוטפת חודשית שנהיה פטורים ממס רווחי הון עתידים: 1545 שח. (18,540 בשנה)
2. הפקדה שוטפת חודשית שתוכר לנו כהוצאה 4.5 אחוז מהכנסה של 15,000 : 675 שח. (8100 בשנה)

נוכל להפקיד 18,540 שח בשנה , לפי תקרת פטור ממס רווחי הון, כל הרווחים יהיו פטורים ממס רווח הון, כאשר רק 8100 שח מתוך הסכום יהווה כהוצאה מוכרת.