קרן השתלמות זאת אפשרות נוספת לחיסכון לטווח קצר בינוני ,לעצמאים והטבה נוספת לחיסכון לשכירים ממקום עבודה, כאשר ישנה הטבת מס המעודדת חיסכון , פטור ממס רווחי הון עד תקרה מסוימת.

לשכירים הפקדת המעסיק לקרן השתלמות לא נחשבת כהכנסה עבור מס הכנסה ונקבל את כל ההפקדה לחיסכון, עד תקרת שכר של 15,700 כלומר הפקדת המעסיק מעל שכר של 15700 תיזקף כהכנסה בתלוש. הרווחים עד תקרת שכר זו גם יהיו פטורים ממס רווחי הון.

הפקדות מקובלות של שכיר לקרן השתלמות הן  2.5% חלק העובד ו 7.5% הפקדת מעסיק, יחד 10% מהשכר מגיע לחיסכון.

החיסכון זמין לאחר 6 שנים , כמובן לא חייבים למשוך ואולי דווקא כדאי להשאיר את הקרן שתמשיך לצבור הפקדות ורווחים.

עצמאים זכאים להפקיד לקרן השתלמות ולקבל הטבות מס על חלק מההפקדה כדי לעודד אותם לחסוך. יש 2 הטבות מס שעצמאים יכולים להנות. הטבת מס כהוצאה מוכרת , 4.5% מהכנסה שנתית עד תקרת הכנסה של 265 אלף שח. במונחים חודשים 4.5 אחוז מהכנסה חודשית של 22000 שח כלומר הפקדה חודשית 990 של תהיה כהוצאה מוכרת.

הטבת מס נוספת כפטור של המס על הרווח עד הפקדה של 7% מהכנסה שנתית עד תקרת הכנסה של 265 אלף שח, במונחים חודשים 7 אחוז מהכנסה חודשית של 22 אלף שח כלומר על הרווחים מהפקדות שוטפות של 1545 שח בחודש לא נשלם מס רווחי הון.