מרכיב ביטוח נוסף מובנה בקרן הפנסיה זה קצבת שארים. ביטוח חיים שמגיע לשארים כקצבה חודשית ולא כסכום חד פעמי. שארים מוגדרים בתקנון קרן הפנסיה כבני הזוג וילדים לא ניתן להחליט מוטבים אחרים. במקרה של פטירה, בן או בת הזוג יקבלו 60 אחוז מהשכר ממנו הפקידו לקרן הפנסיה כל חודש לכל החיים. הילדים יקבלו  40% משכר ממנו מפקידים עד גיל 21 כך ש100 אחוז מהשכר ימשיכו להגיע לבני הזוג והילדים. לגברים הנכנסים מעל גיל 41 לקרן פנסיה אחוזי הכיסוי יורדים כל שנה לפי גיל הכניסה. קצבת השארים החודשית מצטברת במהלך השנים להרבה כסף למשפחה ואחד היתרונות בקרן פנסיה על ביטוח מנהלים זה קצבת השארים אשר לא קיימת בביטוח המנהלים.

לרווקים או גרושים ללא בני זוג אפשר לוותר על רכיב של קצבת השארים, כל שנתיים צריך לחדש את הוויתור על הכיסוי, כדי שלא יהיה מקרה שהשתנה מצב משפחתי והמבוטחים יישארו ללא כיסוי.