עצמאי יכול להפקיד איזה סכום שירצה, כאשר יש מינימום שחייב על פי חוק, ההפקדה תוכר כהוצאה מוכרת עד הפקדה של כ 2900 שח בחודש, הוצאה מוכרת היא הטבת מס משמעותית כדי להוריד הכנסה חייבת ולשלם פחות מס הכנסה וביטוח לאומי כדי לעודד את העצמאים לחסוך. מרכיבי הביטוח של אבדן כושר עבודה וקצבת שארים נגזרים מההפקדה, ככל שנפקיד יותר ככה מרכיבי הביטוח יהיו גבוהים יותר.

בואו נתמקד בהפקדות של שכירים

בהפקדות של שכירים העובד והמעסיק יחד מפקידים לקרן הפנסיה או למוצר אחר שבחרנו אליו להפקיד.

הפקדות מקובלות למוצר פנסיוני : העובד מפקיד 6 אחוזים מהשכר ברוטו. המעסיק מפקיד 6.5 אחוזים וישנה הפקדה נוספת של המעסיק לפיצויים של 6 או 8.33 אחוזים. כלומר העובד מפקיד פעם אחת והמעסיק מפקיד פעמיים. בשנים האחרונות ובדרגות שכר גבוהות מהממוצע כן נראה הפקדות של 8.33 אחוז ברכיב הפיצויים שזה אומר שבהפקדה זו במצטבר של 12 חודשים של הפקדות זה מגיע ל100 אחוז, כלומר העובד את הפיצויים המלאים תוך כדי הפקדות חודשיות שוטפות, והמעסיק לא צריך להשלים פיצויים בעת עזיבה כי שילם כל חודש. סך הכל, כל חודש ישנה הפקדה שמגיעה לחיסכון פנסיוני בין 18.5 אחוז לבין 20.83 מהשכר.