תכנית פנסיונית תיתן מענה על שלושה מקרים עיקריים במהלך החיים

קצבת זקנה לגיל הפרישה ועוד שני מרכיבי ביטוח, קצבת שארים במקרה של פטירה וקצבת נכות במקרה של אי יכולת לעבוד.

כיום יש במשק שלושה מוצרים פנסיונים עיקריים, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל שמוצר זה פחות רלוונטי בגלל חוסר במרכבי ביטוח. כלומר הבחירה תהיה בין קרן פנסיה לבין ביטוח מנהלים. יש יתרונות לאחד ויתרונות לשני, כאשר לביטוחי מנהלים לפעמים יש יתרונות לפוליסות הישנות יותר.

כיום ברוב מוחלט של המקרים נבחר בקרן פנסיה רגילה הקלאסית, הנקראת קרן פנסיה מקיפה.

קרן פנסיה יודעת לעשות שלושה דברים:

  1. חיסכון לגיל פרישה עם עוד שני מרכיבי ביטוח מובנים
  2. אבדן כושר עבודה במקרה שאנחנו לא יכולים לעבוד בגלל פציעה או מחלה
  3. קצבת שארים שיקבלו בני הזוג וילדים במקרה של פטירה

השילוב של חיסכון יחד עם שני מרכיבי ביטוח בסיסים וחשובים של כיסוי במקרה פציעה או פטירה עושה את קרן הפנסיה כבחירה הכמעט ברורה מאליה, כאשר כל התנאים הגדרות ותקנות מוגדרים בתקנון הקרן.