חובת הפקדה לעצמאים מינואר 2017

מינואר 2017 חלה חובה על הפקדה פנסיה לעצמאים.
המטרה להגיע לגיל פרישה עם חיסכון מינימלי. כאשר יש אפשרות לחסוך גם בקרן השתלמות.
בואו נראה מה האפשרויות

חובת הפקדה לפנסיה היא הוצאה נוספת. עד רמות הכנסה ממוצעות, ההוצאה מתקזזת בחלקה עם הטבות המס של ביטוח לאומי ומס הכנסה, כך שההוצאה גדלה בעשרות בודדות של שקלים בהכנסה נמוכה.
ברמת הכנסה מעל הממוצע ניפרד מכמה מאות שקלים כאשר ההוצאה מוכרת במלואה עד הפקדה של 2900 שח , כך שבמקום לשלם מס נרצה להפקיד ולחסוך.

בבחירת מוצר פנסיוני, ברוב המקרים, נבחר בקרן פנסיה.

נבחר בקרן שיודעת לעשות שלושה דברים: חיסכון לגיל פרישה, עם שני מרכיבי ביטוח:
כיסוי לאבדן כושר עבודה, וקצבת שארים חודשית למשפחה.

השילוב של חיסכון יחד עם ביטוח מובנה בחבילה, נותן פתרון מעולה לחיסכון הפנסיוני.

חובת ההפקדה תלויה בהכנסה, עד תקרה של כ 10800 שח בשנה. מעבר לסכום זה לא חייבים להפקיד. ההוצאה מוכרת במלואה עד הפקדה שנתית של 34,800 כך שבהכנסות גבוהות, נרצה להפקיד מעבר לחובה כדי לחסוך יותר ולהנות מהטבת המס.

חובת הפקדה החודשית:

4.45% ממחצית השכר הממוצע במשק 10,550 (5275 שח) – 235 שח
בנוסף, 12.55% על ההכנסה, שמעל מחצית השכר הממוצע.
לדוגמא:
עצמאי, שהכנסתו ממוצעת חודשית 9000 שח, חובתו להפריש מינימום, סך של 728 שח חודשי
(4.45%*5275)=235 שח,
(9000-5275 )=3725 , (3725 *12.55%)=467.5
סך הכל: להכנסה של 9000 שח , ישנה חובת הפקדה חודשית של 702.5 שח.

הטבת מס ביטוח לאומי

עד שכר של 60% מהשכר הממוצע במשק, שזה 6330 שקל, ישלם העצמאי ביטוח לאומי 2.87% בלבד במקום 6.72% מהשכר.
שכר מעל 60% מהשכר הממוצע, מעל 6330 שח, ישלם העצמאי ביטוח לאומי 12.85% במקום 11.23%.

הטבת מס הכנסה

ההפקדה מוכרת כהוצאה מלואה, עד תקרת הכנסה חודשית של 17,600

אבטלה

כשהעסק נסגר ניתן למשוך 1/3 מהסכום שצבר, או, מספר שנות העבודה כפול הכנסתו החודשית עד תקרה של 12,230 שקל.

חובת ההפקדה, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, כיסויים נילווים כמו אבדן כושר עבודה, ביטוח חיים, נקבעים עי התאמת צרכים אישית למבוטח.