כבר שנים שישנה חובת הפקדה לשכירים עובדים. מ 2017 ישנה חובת הפקדה גם לעצמאים. עד לפני כמה שנים העובד היה מתחיל מקום העבודה נפגש עם סוכן של מקום העבודה שלמעסיק היה נח, העובד היה חותם בלי לדעת על מה וגם אומר תודה על ההפקדות. אז כמו שהמעסיק לא מתערב לאיזה בנק להפקיד לנו את המשכורת, אסור לו על פי חוק להתערב בבחירת העובד במוצרים הפנסיונים ואסור להתערב בבחירת הסוכן. הזכות לבחור סוכן ולבחור מוצר מעוגנת בחוק בסעיף 20 בחוק הפיקוח כל קופת הגמל.

גם במקום עבודה עם 500 עובדים, לכל עובד יש את הזכות לבחור את הסוכן ואת המוצר, ולהודיע למעסיק באמצעות טופס אחיד שנקרא טופס קוביות.

חובת ההפקדה למעסיק היא עד שכר ממוצע במשק לשכירים שזה בערך 10600 שח בחודש. כלומר לשכיר עם משכורת גבוהה יותר משכר ממוצע לא חייבים להפקיד למוצר פנסיוני על כל השכר, והחוק מתיר לעצור בהפקדות לשכר הממוצע. כשנתחיל לעבוד בעבודה חדשה, הדיון הוא לא רק על השכר אלא נרצה גם לשים לב להפקדות הפנסיוניות ונוודא האם המעסיק מפקיד על כל השכר.

ההפקדות נגזרות באחוזים מהשכר. שגם העובד משתתף בהפקדות לחיסכון הפנסיוני. מהעובד נלקח לטובת החיסכון 6% (כאשר יכול לשים גם 7%), המעסיק שם 6.5%  ובנוסף המעסיק מפקיד גם לרכיב הפיצויים. בין 6 – 8.33 אחוז כל חודש. כאשר בשנים האחרונות ובדרגות שכר גבוהות מהממוצע מקובל להגיע ך 8.33 אחוז פיצויים שזה אומר 100% בשנה. וכך המעסיק לא חייב לעובד כספים בגין עזיבת עבודה הוא מילא את חובתו לתשלום פיצויים תוך כדי הפקדות שוטפות.

צריך לשים לב דוגמת עובדים עם שעות נוספות שם לא חייבים להפקיד על שעות נוספות. במשרות תלויות ביצועים כמו סוכני מכירות, אמורים להפקיד על כל השכר ולא רק על בסיס מסוים, הרי העמלות והתגמול הם חלק בלתי נפרד מהשכר החודשי. על בונוסים חד פעמים אין חובת הפקדה לפנסיוני.

אז מהי חובת הפקדה? כל עובד שמלאו לו 21 ועובדת שמלאו לה 20 זכאים להפקדות פנסיוניות כשאת זכות הבחירה למוצר ולסוכן היא של העובד. לעובד שמגיע עם הסדר פנסיוני קודם חובת ההפקדה לאחר שלושה חודשים רטרו לתחילת עבודתו, כלומר מפקידים לעובד מהיום הראשון. אם העובד הגיע ללא הסדר פנסיוני על המעסיק להפקיד לאחר שישה חודשים ללא הפקדות מהיום הראשון לעבודה.