החיסכון הפנסיוני זהו החיסכון הגדול והמשמעותי בתקופת חיים של אדם, מדובר על עשרות שנים של הפקדות, ועוד כפול מכך כאשר מדובר בזוג, במשפחה.

ביציאה לפרישה ממירים את החיסכון הצבור לקצבה חודשית, על ידי חלוקה במקדם הקצבה. בקרנות פנסיה מקיפות , וביטוחי מנהלים משנת 2013 המקדם יקבע בעת יציאה לפרישה, יש ביטוחי מנהלים מהעבר שהמקדם נקבע בעת כניסה לתכנית,  ואותן נבדוק נקודתית. אפשר למשוך את חלק הפיצויים כסכום חד פעמי ואז יישאר לנו סכום נמוך יותר לקצבה חודשית נמוכה יותר.

ככלל אצבע, מקדם הקצבה עומד היום על כ 200.  כלומר, על חיסכון צבור של מיליון שח הקצבה החודשית תהיה 5000 שח.

המקדם נקבע לפי כמה מדדים כאשר המדד העיקרי הוא תוחלת חיים ממוצעת. עלייה בתוחלת החיים תגרום לעלייה במקדם ולקצבה חודשית נמוכה יותר כי הכסף צריך להספיק ליותר שנים יותר חודשים של קצבה.

בפוליסות ביטוח מנהלים עד יוני 2001 אותו מקדם נקבע כבר בעת כניסה לתכנית, כאשר מקדם הקצבה נמוך משמעותית מהקיים כיום ולכן למרות שדמי ניהול אולי גבוהים, יש יתרון מאד גדול למקדם נמוך. מיוני 2001 שינו את המקדם בביטוחי המנהלים לפי תוחלת חיים מקובלת שינוי שלא נעשה שנים רבות ולכן השינוי היה משמעותי, ישנה הבטחה למקדם אבל דמי ניהול גבוהים, ולכן בהשוואה של ביטוח מנהלים מול קרן פנסיה נבדוק כמה פרמטרים כולל דמי ניהול, מה המקדם המובטח, תחזית קצבה , עלויות ביטוח בתכנית, יתרונות מול חסרונות ולקבל החלטה.