ביטוח תאונות אישיות בדרך כלל מכסה על חבילת כיסויים ונותן פיצוי חד פעמי כאשר הבסיס זה פיצוי במקרה של מוות מתאונה או נכות מתאונה, ופיצוי חד פעמי במקרים של שברים, כוויות, פיצוי יומי בעת אשפוז בבית חולים. הפיצוי הוא מתאונה בלבד.

על חבילת הכיסויים ניתן להוסיף כיסוי נוסף , נכות תעסוקתית, פיצוי שוטף שבועי אם אנחנו לא יכולים לעבוד בגין תאונה. הפיצוי ניתן למשך שנה , שנתיים או שלוש.

אפשר לומר שביטוח תאונות אישיות אולי נמצא בסדר עדיפות נמוך יותר מביטוחים אחרים כמו בריאות, אבל הוא בהחלט יכול להתאים לעצמאים להם אין ימי מחלה כמו שקיים לשכירים ובמקרה של פציעה נדרשים לפיצוי שוטף שיכסה על אבדן הכנסה, ובטח לעובדים ברמת סיכון כמו חשמלאים , טכנאים , עובדי כפיים, או לרוכבים על דו גלגלי שם קיים סיכון לפציעה.