בשנת 2008 תיקון 3 הוחלט שכל הכספים המגיעים לאפיקים פנסיונים דינם קצבה בלבד.
(חלק) מתיקון 190 מאי 2012, החזיר פיתרון הוני (בתנאים מסוימים), ומעודד החזרת כספים הוניים לקופות הגמל עם יתרונות של קופת גמל על אפיקי השקעה אחרים.
נבין את ההיגיון
דבר ראשון תיקון 3 משנת 2008, כל המוצרים הפנסיונים כולל קופות גמל הן מוצרים קצבתיים בלבד.
למרות שהמוצרים הם מוצרים קצבתיים, פנסיונר עם קצבה קיימת מעל קצבה מינימלית של 4500 שח, (קצבה ממעסיק או קצבת אבדן כושר עבודה, קצבה מקופת גמל, לא כולל את קצבת השארים וקצבת הזקנה מביטוח לאומי), יכול להוון – למשוך הונית, את יתרת הקצבה, מעל 4500, כך שישאר עם קצבה מינימלית זו.
בנוסף, מי שמפקיד כסף פרטי אשר שולם עליו מס, לקופת גמל, אם זה שולם מס הכנסה , מס רווחי הון, מס ממכירת דירה או כל מס אחר, אזי הכסף נקי ולא חייב במס, וכל מה שנובע מכסף זה לא חייב במס.

תיקון 190, שילוב של הדברים:

הפקדה של כסף פרטי ששולם עליו מס כדין, למוצר גמל, תיתן לי קצבה שפטורה ממס (קצבה מוכרת)
כן יהיה ניתן למשוך חזרה ככסף הוני זה חזרה (פטור ממס כמובן), למרות הפקדה למוצר פנסיוני כביכול
בתנאי שהפנסיונר מוכיח קצבה מינימלית של 4500 שח בחודש.

יתרונות בהפקדה לקופת גמל , תיקון 190

דמי ניהול

דמי ניהול בקופת גמל נמוכים משמעותית מדמי ניהול באפיקי השקעה מקבילים. בתיק מנוהל או קרן נאמנות יש עמלת ניהול, בנק יש דמי משמרת וכן עמלות על כל פעולה ופעולה של קניה ומכירה. בקופת גמל ישנה עמלה אחת שנתית בלבד, שהיא בדרך כלל גם זולה מאד.

פיזור הכסף

בקופת גמל ניתן להגיע לפיזור רחב יותר של ניירות ערך שונים ומגוונים, פיזור גאוגרפי גלובלי, אפיקי השקעה שהמשקיע בדרך כלל חסום לגביהם כמו נדלן מניב, אגח לא סחיר, התאמת רמת הסיכון.
קבלת הלוואה בתנאים הטובים בשוק על סך הכספים בקופת הגמל.

מיסוי

בהשקעות בשוק ההון ישנו מס של 25% על הרווח הריאלי מעל המדד. בקופת גמל ישנו מס של 15% על הרווח הנומינלי בסוף תקופה, בעת המשיכה. בתקופה של מדד "0" הרווח הריאלי זהה לנומינלי, ונרצה לשלם פחות מס.
המס בקופת גמל הוא רק בפידיון הכספים, כך שלא נלקח מס בעת רווח של מכירת נייר ערך ספציפי במהלך התקופה. כמו כן אין ארוע מס במעבר בין מסלולים, מה שיוצר ערך עתידי גבוה יותר, ריבית דה ריבית.

קצבה פטורה

נוטים להתמקד ביתרון של הפקדה ומשיכה הונית, אך כאמור ניתן להמיר כסף הוני פטור ממס, לקצבה חודשית פטורה ממס, קצבה זו משולמת לכל החיים, מעבירים את הסיכון של "אריכות ימים" לחברת הביטוח.

ירושות ומוטבים

בעת פטירה קופת הגמל הופכת להיות נזילה עצמאית וחסומה להפקדות. ניתן לנייד כספי ירושות שמקורם בקופת גמל 190, לקופת גמל ע"ש המוטב, כספים אלה יהיו נזילים וניתנים למשיכה בכל עת, למרות הפקדה לקופת גמל, וזאת בגלל מקור הכספים. אם המוטב ירצה לקבל קצבה בגין כספים אלה, קצבה זאת עדיין פטורה ממס, ועדיין "צבוע" עליהם הצבע של קצבה מוכרת. כמובן שלא ניתן לבצע הפקדות נוספות לקופת גמל זו. אותו הדין על כספי פיצויים של נפטר שכבר שולם בגינם מס. המס יהיה 25% מהרווח הריאלי.

בעת הפקדה לקופת גמל 190, הגוף המנהל מפצל את הקופה לשניים, סכום של 34,000 שח, ואת השאר. סכום זה הוא תקרת ההפקדה לעצמאי להטבת מס, ואכן ניתן לקבל הטבת מס כהוצאה מוכרת להפקדה כעצמאי, ולכן אם קיבלנו הטבת מס בהפקדה על סכום זה, כן נשלם מס במשיכה, לפי המס השולי השנתי. (ניתן לעבור דרך פקיד שומה, להצהיר שלא קיבלנו הטבת מס בהפקדה, ואז לא נשלם מס במשיכה).