מחירון

כדי לעמוד בתקנות הרגולציה ובסטנדרט של שירות גבוה, נדרשות פעולות שמאחוריהן זמן עבודה ותפעול אצל הלקוח ומול חברות הביטוח.

אנו גובים דמי טיפול על חלק מהשירות עם ערך מוסף וטיפול עד ביצוע. חלק מהשירותים ניתן לצרוך ישירות בחברות הביטוח. לקוחות קבועים נהנים (ככל שניתן) משירות כחלק מניהול התיק הפיננסי.

אסף בוקעי

שירות

מחיר

העולם הפנסיוני

הזמנת מידעים (בלבד) מהמסלקה הפנסיונית + דוח מרכז

150₪

הזמנת מידעים מהמסלקה הפנסיונית + בדיקה מקיפה של התיק פנסיוני.

כולל פגישה אישית בבית הלקוח  + המלצות וסיכום פגישה

450₪

העברת בעלות של תיק פנסיוני למעסיק חדש

350₪ / למוצר

משיכת פיצויים: ביטוח מנהלים / קרן פנסיה / קופת גמל

200₪

ניוד מוצר פנסיה: ביטוח מנהלים / קרן השתלמות / קופת גמל

150₪ / למוצר

פתיחת קרן השתלמות

250₪

פתיחת קרן פנסיה (שכיר / עצמאי)

350₪

ריסק זמני בעזיבת עבודה

150₪

פידיון קרן השתלמות / קופת גמל

200₪

עולם ביטוחי הפרט

בדיקת “הר הביטוח” והזמנת פוליסות מחברות הביטוח.

כולל פגישה אישית בבית הלקוח  + המלצות וסיכום פגישה

450₪

תכנון מקיף ושירות

תכנון פנסיוני מקיף:  בדיקת דמי ניהול, תשואות, מסלולי השקעה

תכנון ביטוחי הפרט: השוואת תנאים ומחירים בין החברות

חוברת סיכום: השוואה (עלויות מול כיסויים) בין פוליסות קיימות לבין מוצרים חלופיים והמלצות לפעולה.

200₪ / לשעה

הזמנת מידעים מהמסלקה הפנסיונית + בדיקה מקיפה של התיק פנסיוני.

בדיקת “הר הביטוח” והזמנת פוליסות מחברות הביטוח.

כולל פגישה אישית בבית הלקוח + המלצות וסיכום פגישה

750₪

מינוי סוכן למוצר (פנסיוני / ביטוחי פרט) או ביטול פוליסה

100₪ / לפוליסה

טיפול בתביעת ביטוח

200₪ / לשעה

(מינימום 800₪)

* המחירים אינם כוללים 17 אחוז מע”מ

Call Now Button
×

סוכן נאמן לקוח

×